ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

akordeonAkordeonový soubor má dlouholetou tradici, kterou na naší škole založil pan učitel Antonín Popelář, otec současné vedoucí Aleny Březovské. Prošli jím téměř všichni žáci studující hru na akordeon. Repertoár souboru je různorodý, v jeho podání můžete slyšet lidové písně, muzikálové písně, klasickou i populární hudbu. Soubor pravidelně vystupuje na akcích pořádaných ZUŠ, MKS a dalšími organizacemi.

Ve školním roce 2008/09 navštěvovali soubor Miroslava Mikesková, Radek Horňák, František Kazík, Radek Laga a Ivo Svoboda.

V roce 2011 se okresního kola NS ZUŠ ve hře na akordeon zúčastnili žáci ze ZUŠ Vracov, Strážnice a Veselí nad Moravou. V kategorii sólové hry naši školu reprezentovalo celkem 7 žáků, z toho Radek Horňák  a František Kazík získali 1. místo s postupem do krajského kola, které se konalo v Kuřimi u Brna. Žáci soutěžili rovněž v souborové hře, a to ve složení: Miroslava Mikesková, Kateřina Kozumplíková, Petr Polčík, Lukáš Šumbera, Radek Laga, Jiří Sedlář, Pavel Chudík, Ivo Svoboda, Radek Horňák, František Kazík a Jiří Sochor.

 

 

 akordeon1akordeon2

Dne 4. 2. 2013 proběhlo v ZUŠ Veselí nad Moravou školní kolo NS ZUŠ ve hře na akordeon. V kategorii sólové hry vystoupilo 8 žáků, mezi nejmladší patřili Adam Jagoš, David Soviš, Lukáš Vítek, Váslav Šťastný a Radek Páč, z toho do okresního kola postoupilo 6 žáků. Soutěžilo se rovněž v komorní hře (František Kazík, Radek Horňák) a souborové hře (Miroslava Mikesková, Kateřina Kozumplíková, Petr Polčík, Lukáš Šumbera, Radek Laga, Radek Horňák, František Kazík). Okresní kolo se konalo 7. 3. 2013 v ZUŠ Veselí nad Moravou, zúčastnili se jí i žáci ze ZUŠ Hodonín a Strážnice. Role předsedy poroty se opět ujal výborný akordeonista Mgr. Jan Meisl z Vracova.

Mgr. Alena Březovská, vedoucí souboru

akordeon3    akordeon4
akordeon5     akordeon6     akordeon7
akordeon8     akordeon9     akordeon10
akordeon11     akordeon12
akordeon13     akordeon14

Na akci ZUŠ FEST 2016 vystoupil akordeonový soubor ve složení: Lukáš Šumbera, Václav Šťastný, Lukáš Vítek, Jiří Mikeska, Radek Páč, Adam Jagoš a Tomáš Vrožina. Lidové písně zpíval Matěj Mička.

akordeon15

Žáci akordeonového souboru ve školním roce 2016/17 - Denisa Lukšíková, Lukáš Šumbera, Václav Šťastný, Lukáš Vítek, Tomáš Vrožina, Adam Jagoš a Jiří Mikeska.

akordeon16

přihlášení