ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

Pedagogický sbor:

Ředitel
Smutný Aleš

Zástupce ředitele
Konečná Helena

Učitelé

Beneš Jaroslav    zobc., alt. flétna, klarinet
Brožovičová Marie klavír, sólový zpěv, pěvecký sbor
Mgr. Březovská Alena hud.nauka, akordeon, akordeon. soubor
MgA. Dvořanová Marcela klavír, keyboard, varhany
Galuška Aleš kytara, kytarový soubor, rocková kapela
Hanáček Zdeněk klavír, keyboard, varhany
Chumlenová Lucie zobcová, příčná flétna, flétnový soubor
MgA. Kolacia Miroslav housle, cimbálová muzika
Konečná Helena taneční obor
Bc. Konečný Jaroslav trubka, zobc. flétna, trump. soubor, bigband
MgA. Kotača Marek zobc. flétna, klarinet, saxofon, jazzová interpretace
Kotačová Eva/Bc.Zalubilová Miroslava sólový zpěv, pěvecký sbor
MgA. Kučera Jaromír housle, cimbálová muzika
Matušková Jaroslava housle, taneční orchestr
Mgr. Mičková Kateřina housle, hudební nauka, cimbálová muzika
Múčková Magdalena cimbál
Mgr.art. Němečková Eva klavír, pěvecký sbor
MgA. Novák Josef bicí
BcA. Pelcová Aneta violoncello
BcA. Remešová Veronika výtvarný obor
Roubalová Markéta taneční obor
Slovák Martin kontrabas, kytara
Smutný Aleš housle
Štica Jiří trubka, flétna, klarinet, pozoun, tuba, baskřídlovka, horna, dech. orchestr a žesť. kvintet
Tranová Jana klavír, keyboard
Mgr. Trávníčková Vítězslava literárně – dramatický obor

 Provozní zaměstnanci:

Hospodářka
Tomečková Lenka

Školnice
Schröpferová Anežka

Uklizečky
Polehňová Vladimíra
Vavříková Petra

přihlášení