ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 proběhnou v měsíci květnu nebo červnu 2020. Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.

hudební - připravit jednoduchou píseň
výtvarný - s sebou domácí výtvarné práce, ne ze ZŠ
taneční - s sebou cvičební úbor
literárně-dramatický - s sebou pohodlný oděv a cvičky

Podmínky přijetí:

ZUŠ je určena zejména pro nadané a talentované jedince, kteří splňují předpoklady pro přijetí. U přijímacích zkoušek je posuzována míra talentových schopností potřebných pro studium zvoleného uměleckého oboru.

Naše škola má od svého zřizovatele pevně stanovenou kapacitu v jednotlivých oborech.
Hudební obor – 325 žáků
Výtvarný obor – 80 žáků
Taneční obor – 70 žáků
Literárně-dramatický obor - 55 žáků
Tyto limity jsou závazné a nepřekročitelné. Z toho důvodu může nastat situace, kdy žák, ač splňuje předpoklady pro vzdělávání v ZUŠ, nemůže být na naši školu přijat. Počet přijatých závisí na počtu žáků, kteří ukončí v daném roce studium v ZUŠ.

>>> PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ - K VYPLNĚNÍ ZDE <<<

Uvedené částky jsou za jeden měsíc.

    Přípravka více žáků v lekci Soubory
Hudební obor   320,-   HN 200,- 230,-   70,-  
 HN + nástroj (2 a více v lekci) 230,-
 HN + nástroj (sám v lekci) 320,-
 Taneční obor  200,- 160,-    
 Výtvarný obor  220,- 220,-    
Literárně – dramatický obor 200,- 160,-    

 Školné se platí pololetně a musí být uhrazeno vždy v 1. měsíci každého pololetí.

přihlášení