ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

AKCE  HUDEBNÍHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

 • Křest CD Cvrkot Rózinek K. Mičkové na Baťově kanálu ve Veselí nad Moravou
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici na Farmářských trzích v Bojnicích
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici na Slavnostech chleba ve Slupu u Znojma
 • Vystoupení Rózinek K. Mičkové v Domově seniorů ve Strážnici
 • Vystoupení Rózinek K. Mičkové na vinobraní ve Strážnici
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici na slavnosti vína v Uherském Hradišti
 • Vystoupení Rózinek K. Mičkové na pivním festivalu v Nymburce
 • Pěvecký koncert ,,Slavné melodie hudebního divadla“ v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici u příležitosti 50. výročí otevření ZŠ Hutník ve Veselí nad Moravou
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici na oslavách obce Nová Lhota
 • Vystoupení Rózinek K. Mičkové u příležitosti Dne otevřených dveří v Kozojídkách
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici, CM FRAJ, učitelů a žáků ZUŠ na Andělských hodech ve Veselí nad Moravou
 • Benefiční koncert na podporu rakoviny na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou – vystoupení flétnového souboru L. Chumlenové a pěveckého sboru X – tet E. Němečkové
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici na Fatimské pouti v Koclířově
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici pro návštěvníky a hosty ve Strážnici
 • Vystoupení cimbalistky Adély Jagošové ze třídy M. Múčkové na hodech v Hroznové Lhotě
 • Muzičky 2017 – folklorní vystoupení dětských muzik v ZUŠ Veselí nad Moravou – 12. ročník
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici na hodech v Suchově
 • Charitativní „Koncert pro Vážku“ – žáci HO, LDO a TO
 • Soustředění smyčcového orchestru EFF J. Matuškové v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici na Farmářských trzích v Rajeckých Teplicích
 • Podzimní dušičkový koncert žáků a učitelů ve smuteční síni Veselí nad Moravou
 • Křest knihy paní Mikulkové – vystoupení žesťového kvintetu J. Štici na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou
 • Sváteční koncert houslového virtuóza Josefa Špačka v sále ZUŠ Veselí nad Moravou
 • VII. JAZZOFON aneb JAZZ, SWING, BEPOP – RUTINA, nejlepší je LATINA! v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici v Boršicích
 • Soustředění pěveckého sboru Rosenka M. Zalubilové v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Vystoupení pěveckého sboru Rosenka M. Zalubilové, akordeonového souboru A. Březovské, smyčcového souboru J. Matuškové a dechového kvintetu J. Štici v DPS ve Veselí nad Moravou
 • Vystoupení pěveckého sboru X – tet E. Němečkové v Blatnici p. Sv. Ant. u příležitosti rozsvěcování vánočního stromečku
 • Vystoupení Rózinek K. Mičkové na předvánoční akci v Zbraslavi u Brna
 • Adventní neděle na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou – vystoupení pěveckého sboru Sedmikráska M. Brožovičové, orchestru EFF J. Matuškové, pěveckého sboru Rosenka M. Zalubilové, Rózinek K. Mičkové, CM J. Kučery, žesťového kvintetu a dechového orchestru J. Štici a pěveckého sboru X – tet E. Němečkové
 • Předvádění nových písniček Rózinek K. Mičkové v pořadu Barvínek na rádiu Proglas
 • Koncert Kroměřížských sólistů a komorního orchestru Camerata Cremsiriensis v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Adventní koncert v Uherském Ostrohu – vystoupení pěveckého sboru X – tet E. Němečkové
 • Vystoupení Rózinek K. Mičkové na vánočních trzích v Uherském Hradišti
 • Vánoční koncerty ZUŠ v kině Morava pro žáky ZŠ, MŠ a veřejnost
 • Předvánoční koncert pro seniory v DPS Veselí nad Moravou – vystoupení flétnového souboru L. Chumlenové, žesťového kvintetu J. Štici, akordeonového souboru A. Březovské a smyčcového souboru J. Matuškové
 • Koncert Slováckého komorního orchestru na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou – vystoupení Filipa Gajdy ze třídy M. Kolacii a Adama Ježka ze třída J. Štici
 • Vánoční besídka žáků J. Štici a J. Matuškové v kostele sv. Andělů strážných ve Veselí nad Moravou
 • Vánoční besídka žáků J. Štici ve Vnorovech
 • Veselské ,,Hej, mistře“ na náměstí Míru - účast žáků a učitelů ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Novoroční koncert s přípitkem - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Tříkrálové koledování v Hodoníně, Čejči, Ratíškovicích, Bučovicích a Slavkově u Brna – vystoupení žesťové kvintetu J. Štici 
 • Půlnoční mše v Hroznové Lhotě – účast J. Matuškové, K. Mičkové a žáků ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Soustředění orchestru EFF J. Matuškové v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici na plese ZUŠ v Zábřehu na Moravě
 • Klavírní recitál Marie Brožovičové a jejich hostů v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Reprezentační ples města Veselí nad Moravou - vystoupení orchestru EFF J. Matuškové, Big Bendu J. Konečného
 • Klavírní recitál Marie Brožovičové a jejich hostů v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Výchovný koncert pro ZŠ Strážnice – účast Rózinek K. Mičkové
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici na Farním plese v Hroznové Lhotě
 • Vystoupení CM Fraj na Panském domě u příležitosti fašankové zábavy ve Veselí nad Moravou
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici na dětském krojovém plese v Dolních Bojanovicích
 • Soustředění pěveckého sboru Rosenka M. Zalubilové v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Pohádkový večer v ZUŠ Veselí nad Moravou - účast učitelů a žáků ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Improvizační přehlídka ,,Hrajeme si pro radost“ na JAMU v Brně – vystoupení Mariany Ivanové a Anny Náplavové ze třídy M. Dvořanové a Julie Hrdouškové ze třídy E. Němečkové
 • Vystoupení žáků A. Březovské a M. Zalubilové k MDŽ v DPS Veselí nad Moravou
 • Soustředění nejmladší CM K. Mičkové v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Pohádkový večer v ZUŠ Veselí nad Moravou pro CZŠ - účast učitelů a žáků ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Koncert CM K. Mičkové a CM M. Kolacii ve Velké nad Veličkou
 • Klavírní recitál Kláry Varsamisové v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Výchovný koncert Rózinek K. Mičkové pro ZŠ Strážnice
 • Velikonoční mše ve Veselí nad Moravou – účast chrámového sboru a orchestru J. Matuškové
 • Krajské kolo NS ve hře na lidové nástroje, komorní a souborové hře lidových nástrojů v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Vystoupení chrámového sboru a orchestru J. Matuškové na mši v Hroznové Lhotě
 • Soustředění orchestru EFF J. Matuškové v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Koncert učitelů ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici pro návštěvníky města Strážnice
 • Pálení čarodějnic v Kozojídkách - vystoupení Rózinek K. Mičkové
 • ,,Kloboučkový“ ZUŠ BÁL … neboli hlava v gala v KD Veselí nad Moravou
 • Vystoupení Rózinek K. Mičkové při otvírání lázeňské sezóny v Hodoníně
 • Vystoupení Rózinek K. Mičkové na vernisáži výstavy Radka Pilaře na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou
 • Vystoupení žáků A. Březovské a M. Zalubilové ke Dni matek v DPS Veselí nad Moravou
 • Májový koncert sborů – vystoupil pěvecký sbor Sedmikrásky M. Brožovičové, pěvecký sbor Silencio E. Němečkové, pěvecký sbor Rosenka M. Zalubilové a pěvecký sbor X – tet
  E. Němečkové
 • Nesoutěžní přehlídka klavírních duí ,,Dvořákův Lipník“ v Lipníku nad Bečvou – účast Lucie Horákové, Zuzany Bártkové a Veroniky Pížové ze třídy M. Dvořanové
 • Vystoupení žesťového kvintetu J. Štici ke Dni matek na Suchově
 • Vystoupení žáků A. Březovské ke Dni matek v DPS ve Veselí nad Moravou
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici pro návštěvníky města Strážnice
 • Putování po blatnických búdách – vystoupení pěveckého sboru X – tet E. Němečkové
 • Noc kostelů v Moravském Písku - vystoupení žesťového kvintetu J. Štici
 • Svaté přijímání ve Strážnici - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Festival ,,Mozartovy děti“ v Brně – účast žákyň z pěveckého sboru Rosenka M. Zalubilové
 • Koncert CM ZUŠ Veselí nad Moravou v Českém rozhlase v Brně s názvem ,,Na živú notečku“
 • Pět absolventských koncerů ( výběrový, individuální)
 • Mezinárodní dětský folklorní festival Štěpy - účast dechového orchestru J. Štici a CM Fraj
 • Celostátní finále dětských zpěváků lidových písní v Brně – účast žákyně Lucie Gajdové ze třídy M. Múčkové
 • Festival ,,Mozartovy děti“ v Brně – účast Filipa Gajdy ze třídy M. Kolacii a Alžběty Grombířové ze třídy K. Mičkové, Rózinek K. Mičkové a orchestru EFF J. Matuškové
 • Zábavné dopoledne pro MŠ z Veselí nad Moravou a blízkého okolí
 • Křest CD ,,NOSLÁVA“ na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou - vystoupení Rózinek K. Mičkové
 • ZUŠFEST – 6. ročník zábavného pořadu
 • ,,P. A. K. O.“ - vystoupení Rózinek K. Mičkové na festivalu v Dolanech u Olomouce
 • Mše svatá v Kuželově – vystoupení žesťového kvintetu J. Štici
 • Zahájení kulturního léta v Kunovicích – vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Hudba na kole – festival Concentus Moraviae v Lednicko – valtickém areálu - vystoupení Rózinek K. Mičkové
 • Vystoupení Rózinek K. Mičkové na Masarykově onkologickém ústavu v Brně
 • 73. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ,,Strážnice 2018“ a 36. ročník Folklorního festivalu ,,Dětská Strážnice 2018“ - vystoupení učitelů a žáků ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Středeční posezení na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou – vystoupení Big bandu J. Konečného
 • Festival ,,Hradecký slunovrat“ v Hradci nad Moravicí - vystoupení Rózinek K. Mičkové
 • Festival ,,Svátek bláznů“ ve Veselí nad Moravou - vystoupení Rózinek K. Mičkové
 • Memoriál Páji Šrahůlka v Kozojídkách - vystoupení Rózinek K. Mičkové
 • Soustředění a vystoupení dechového orchestru J. Štici ve Starém Městě pod Kralickým Sněžníkem v Jeseníkách
 • Koncert Big bandu J. Konečného v Luhačovicích
 • Soustředění a koncerty Rózinek K. Mičkové v Čechách
 • Koncert Big bandu J. Konečného na přístavu ve Strážnici
 • Slavnostní mše v Kuželově – 300 let od vysvěcení kostela - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Pouť Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Folklorního festival ,,Ozvěny Horňácka“ - vystoupení Rózinek K. Mičkové
 • Koncert Big bandu J. Konečného na přístavu v Petrově
 • Prázdninové soustředění smyčcového orchestru EFF J. Matuškové ve Chvojnici na Slovensku
 • Medzinárodné cimbálové kurzy Jasenie ve Vysokých Tatrách – účast Lucie Gajdové ze třídy M. Múčkové
 • Bartolomějský jarmark ve Veselí nad Moravou - vystoupení COTATCHA ORCHESTRA
 • Koncert dechového orchestru J. Štici ve Strážnici

Vystoupení a akce tanečního oboru ZUŠ ve školním roce 2017/2018

 • 13. října - navštívily starší žákyně tanečního oboru Den otevřených dveří na taneční konzervatoři v Brně. Zhlédli jsme výuku a ukázky lidového, klasického a moderního tance.

 • 18. října - se uskutečnil 15. ročník charitativního Koncertu pro vážku. Žákyně tanečního oboru zatančily 4 choreografie: Koncert pro vážky, Tučňáci, Carmina Burana a Harmonická černobílá.

 • 14. a 15 prosince - proběhlo celoškolské Vánoční vystoupení ZUŠ v kině Morava  - 3x pro I. stupně základních škol z Veselí n. M. a okolních obcí a 1x pro veřejnost. Taneční obor přispěl do programu čtyřmi choreografiemi - "Tučňáci", ."Panenky na klíček", "Ave Maria" a "Allemande".

 • 19. ledna - žákyně II. stupně tanečního oboru vystoupily na obecním plese v Kozojídkách s tancem Harmonická černobílá.

 • 2. března - se v ZUŠ uskutečnil tradiční Poetický podvečer. Žákyně 7. ročníku a II. stupně zde zatančili tanec "Když zazní vzpomínka.

 • 28. března - jsme se zúčastnili okresního kola soutěže ZUŠ v Hodoníně. Tanec Když zazní vzpomínka se umístil v Bronzovém pásmu, tanec Pohybová laboratoř ve Stříbrném a tanec Kuchařské ve Zlatém. Posledně jmenovaný tanec získal také zvláštní cenu poroty za nápadité rozehrání tématu a postupuje do krajského kola v Blansku.

 • 18. dubna - zatančily žákyně tanečního oboru choreografii "Když zazní vzpomínka" na Koncertu učitelů.

 • 19. dubna - se žákyně 4. ročníku zúčastnily krajského kola soutěže ZUŠ v Blansku. Ve velké konkurenci se nám podařilo získat Zlaté pásmo s přímým postupem do celostátního kola a zvláštní ocenění poroty za propojení všech uměleckých složek. Žákyně tančily choreografii H. Konečné "Kuchařské" na lidové písně v arranži K. Mičkové.

 • 4. května - vystoupily žákyně a bývalé žákyně (Taneční stálice) na 4. ZUŠ BÁLE s podtitulkem Hlava v gala. Zatančily zde tance: Trpaslíci, Dřeváčkový, Od soumraku do svítání a Muž číslo 1.

 • 16. května - vystoupila absolventka II. stupně tanečního oboru Hana Maňáková na Výběrovém absolventském koncertu ZUŠ. Zatančila variace na baletní hudbu P. I. Čajkovského.

 • 27. května - se konalo závěrečné a absolventské vystoupení tanečního oboru ZUŠ - Tanec pro radost. Představili se všichni žáci , několik bývalých žáků a studenti z Taneční konzervatoře v Brně. Na programu byly tance ve stylu moderním, klasickém i lidovém.

 • 31. 5. - 2. 6. - soutěžily žákyně 3. a 4. ročníku v celostátním kole soutěže tanečních oborů ZUŠ v Uherském Hradišti. Choreografie Kuchařské získala Stříbrné pásmo. Gratulujeme!

 • 4. a 5. června - proběhlo na ZUŠ Zábavné dopoledne pro MŠ. V tanečním sále jsme dětem zatančili tance: Trpaslíci. Rock and rolky a Variace.

 • 8. června- se konal celoškolský ZUŠ FEST - na pódiu před budovou školy. V šestihodinovém programu se představily i tanečnice s tanci: Jarní, Trpaslíci, Rock and rolky, Zlo je omyl dobra a Dřeváčkový.

 • 21. června - zatančily žákyně 2. ročníku na klavírní besídce ZUŠ choreografii Jarní.

AKCE  VÝTVARNÉHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

 •  Exkurze na Střední uměleckoprůmyslové škole v UH (den otevřených dveří)
 • Vánoční vystoupení v kině Morava- projekce prací žáků VO
 • Vánoční výzdoba ZUŠ
 • Návštěva výstavy na Panském dvoře - Balabán, Kuděra (kreslení v galerii)
 • ZUŠ BÁL - výzdoba sálu v KD Ves.n.M.
 • Výstava výběrových žákovských prací na Panském dvoře – slavnostní vernisáž
 • Výstava absolventských prací v ZUŠ - slavnostní vernisáž
 • Focení absolventů a výroba tabla
 • Zábavné dopoledne pro MŠ
 • Kresebné návrhy na výmalbu trafostanice ve Veselí nad Moravou
 • Svícení tanečního programu - Tanec pro radost (Chabiča, Trusková, Valentíková)
 • Návštěva výstavy na Panském dvoře - Radek Pilař (kreslení v galerii)
 • Celý školní rok – návrhy a výroba plakátů na akce ZUŠ
 • ZUŠ FEST – celoškolní akce před budovou ZUŠ (kreslení na zem křídami a zapojení okolních dětí)
 • Focení akcí bývalými žáky - Barbora Břečková, Kristina Petraturová
 • Přijatí žáci na umělecké školy: Tereza Stehlíková (SUPŠ - UH), Kristýna Žufanová (SUPŠ - UH), Lucie Koperová (SUPŠ - UH), Tomáš Gazárek (SŠPU Hodonín)

AKCE  LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

 • 18.9. 2017- Koncert pro Vážku
 • 4.11. 2017 - Dušičkový koncert - přednes : S. Motyčková, P. Břečka, T. Parobková
 • 30.11.2017 - program na Panském dvoře – ocenění čtenářům - akce pro městskou knihovnu 
 • 9.12. 2017 - dopolední soustředění s moderátory Vánočního pořadu
 • 14. a 15.12.2017 - Vánoční pořad ZUŠ
 • 14.12. 2017 - vánoční vystoupení na DPS
 • 2.3. 2018 - Recitační soutěž v Hodoníně
 • 2.3.2018 - Poetický večer
 • 8.3. 2018 - vystoupení na DPS k MDŽ
 • 6.4. 2018 - Špíl–berg – krajské kolo celostátní postupové přehlídky Wolkrův Prostějov v Brně –S. Motyčková, Š. Kyjovský
 • 10.4. 2018 - soustředění Malošata – úterní skupina
 • 15.4. 2018 - Loutka v Brně – představení Na cestě
 • 20.4. 2018 - Krajské kolo celostátní přehlídky dětských recitátorů v Brně – postup na celostátní přehlídku do Svitav – A. Dufek, E. Tomčalová
 • 28.4. 2018 - příprava průvodního slova na ZUŠ bál
 • 2.5. 2018 - příprava moderátorů na ZUŠ bál
 • 3. – 4.5. 2018 - soustředění LDO – čtvrteční skupina
 • 4.5. 2018 - moderování ZUŠ bálu
 • 8. -9.5. 2018 - soustředění LDO – středeční skupina
 • 10.5. 2018 - vystoupení ke Dni matek na DPS
 • 11. – 12.5. 2018 - soustředění LDO – páteční skupina
 • 14.- 15.5. 2018 - soustředění LDO – pondělní skupina
 • 16.5. 2018 - výběrový absolventský koncert
 • 4. a 5.6. 2018 - pořad pro MŠ
 • 5.6. 2018 - představení LDO – Čarovná rybí kostička – večer pro rodiče a veřejnost
 • 7.6. 2018 - představení LDO – Příběhy soudce Ooka – dopoledne pro školy (ZŠ Kněždub a CZŠ), večer pro rodiče a veřejnost
 • 8.6. 2018 - ZUŠ fest vystoupení a moderování
 • 11.6. 2018 - představení LDO – Narcis a Echo – dopoledne pro CZŠ, večer pro rodiče a veřejnost
 • 11.6. 2018 - příprava recitátorů na Absolventský koncert A. Urbaničové
 • 15.6. 2018 - představení LDO – Nevhodné představení– večer pro rodiče a veřejnost
 • 30.6. – 2.7. 2018 - účast na celostátním festivalu Loutkářská Chrudim

Soutěže a přehlídky ve školním roce 2017 – 2018

Hudební obor

V lednu a únoru probíhala školní kola a přehrávky soutěžících...

Okresní kola

 • 28. 2. 2018 – OK NS – sólový a komorní zpěv Kyjov:
  • 1. místo s postupem do KK – 2x
  • 1. místo – 2x
  • 2. místo – 5x (všichni – žáci M. Zalubilové)
 • 7. 3. 2018 – OK NS – hra na dechové nástroje Hodonín:
  • 1. místo s postupem a absolutní vítěz ve hře na saxofon – 1x (žákyně M. Kotači)
  • 1. místo s postupem – 4x (žáci J. Štici)
  • 1. místo – 2x (žáci J. Štici)
  • 2. místo – 2x (žákyně L. Chumlenové a J. Štici)
  • 3. místo – 4x (žákyně L. Chumlenové)
  • ČU – 1x (žákyně L. Chumlenové)
 • 5. 4. 2018 – OK NS – Hra na lidové nástroje a hra lidových souborů Kyjov:
  • Hra na cimbál
   • 1. místo s postupem – 4x (žáci M. Múčkové)
   • Hra cimbálových muzik
   • 1. místo s postupem – 2x (učitelé K. Mičková a M. Kolacia)

Krajská kola

 • 21. 3. 2018 – KK NS – sólový a komorní zpěv Kyjov:
  • 1. místo s postupem do ÚK – 1x (Sára Slováková)
  • 2. místo – 1x (žáci M. Zalubilové)
 • 23. 3. 2018 – KK NS – hra na dechové nástroje Brno:
  • 1. místo s postupem do ÚK – 1x (Tomáš Ježek)
  • 1. místo – 3x (všichni – žáci J. Štici)
 • 28. 3. 2018 – KK NS – hra na dechové nástroje Brno:
  • 1. místo s postupem do ÚK a zvláštní cena – absolutní vítěz – 1x (Anna Urbaničová, žákyně M. Kotači)
 • 25. 4. 2018 – KK NS – hra na lidové nástroje a hra lidových souborů Veselí nad Moravou:
  • Hra na cimbál
   • 1. místo s postupem do ÚK – 1x (Jiří Veselský, žák M. Múčkové)
   • 1. místo – 2x
   • 2. místo – 1x (žáci M. Múčkové)
   • Hra cimbálových muzik
   • 1. místo s postupem do ÚK – 2x (Mičková, Kolacia)

Ústřední kola

 • 27. – 29. 4. 2018 – ÚK NS – sólový a komorní zpěv Turnov:
  • 2. místo – 1x (Sára Slováková, žákyně M. Zalubilové)
 • 3. – 6. 5. 2018 – ÚK NS – hra na dechové nástroje Praha:
  • 1. místo – 1x (Anna Urbaničová, žákyně M. Kotači)
  • 2. místo – 1x (Tomáš Ježek, žák J. Štici)
 •  24. a 25. 5. 2018 – ÚK NS – hra na lidové nástroje a hra lidových souborů Mikulov:
  • Hra na cimbál
   • 1. místo – 1x (Jiří Veselský, žák M. Múčkové)
  • Hra cimbálových muzik
   • 1. místo – 2x (Mičková, Kolacia)

Ostatní soutěže 

 • 24. 2. 2018 – Nesoutěžní improvizační přehlídka pro klavíristy „Hrajeme si pro radost“, 9. ročník, Brno:
  • Zúčastnily se 2 žákyně M. Dvořanové a 1 žákyně E. Němečkové.
 • 11. 5. 2018 – Nesoutěžní přehlídka klavírních duí „Dvořákův Lipník“, Lipník nad Bečvou:
  • Zúčastnily se 3 žákyně s repertoárem pro 6 rukou, žáci M. Dvořanové.
 • 2. 6. 2018 – Celostátní finále dětských zpěváčků lidových písní „Děti a píseň – Zpěváček 2018“ Brno:
  • Mezi 10 nejlepšími se umístila 1 žákyně M. Múčkové.

 

TANEČNÍ OBOR

Okresní kolo

 • 28. 3. 2018 – Soutěžní přehlídka tanečního oboru Hodonín:
  • Zlaté pásmo, zvláštní cena za nápadité rozehrání zvoleného tématu a postup do KK – 1x (H. Konečná)
  • Stříbrné pásmo – 1x (H. Konečná)
  • Bronzové pásmo – 1x (M. Roubalová)

Krajské kolo

 • 19. 4. 2018 – Soutěžní přehlídka tanečního oboru Blansko:
  • Zlaté pásmo, ocenění za propojení všech uměleckých složek a postup do ÚK (H. Konečná)

Ústřední kolo

 • 1. – 3. 6. 2018 – Soutěžní přehlídka tanečního oboru Uherské Hradiště:
  • Stříbrné pásmo – 1x (H. Konečná)

 

Literárně-dramatický obor

Okresní kolo

 • 2. 3. 2018 – Přehlídka dětských recitátorů Hodonín:
  • Soutěžili 3 žáci, 2 postup do KK.

Krajské kolo

 • 6. 4. 2018 – Recitační soutěž „Wolkerův Prostějov“ Brno:
  • Zúčastnili se 2 žáci.
 • 14. 4. 2018 – Divadelní přehlídka „Loutka v Brně“:
  • Nominace do širšího výběru na celostátní loutkový festival (v Chrudimi).
 • 20. 4. 2018 – Recitační soutěž „Dětská scéna“
  • Zúčastnili se 2 žáci, 1 postupuje.

Celostátní festival

 • 30. 6. – 2. 7. 2018 – Celostátní festival „Loutkářská Chrudim“
  • Zúčastnili se žáci LDO v hlavním programu festivalu.
přihlášení