ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

je tu pro všechny, kteří rádi kreslí, malují, modelují, vymýšlí a vidí v obyčejných (všedních) věcech a situacích něco víc... Zkrátka výtvarný obor je tu pro ty, kteří se nebojí fantazie a tvoření.

Ve výuce se snažíme rozvíjet tvůrčí schopnosti žáků, důraz je kladen především na kreativitu, fantazii a samostatné myšlení při práci.

Během roku se žáci seznamují a procvičují v řadě základních výtvarných technik a jejich vzájemných kombinacích (kresba tužkou, rudkou, perokresba, malba temperovými barvami, akvarelem, pastelem, linoryt, tisk z koláže, slepotisk, modelování z keramické hlíny, práce s různým materiálem, vytváření z papíru, plastu…)


hundr 0051 1 2

Nadaní žáci, kteří se chtějí hlásit na střední školy umělecké i pedagogické, ale i na vysoké školy např. architekturu, mají možnost se v rámci výuky připravovat na talentové zkoušky.
Výtvarný obor mohou navštěvovat děti od 6 – 18 let, kapacita oboru je 80 žáků.
Výuka je rozdělena na: přípravné studium, 7 ročníků I. stupně a 4 ročníky II. stupně. Poslední ročníky I. a II. stupně ukončují své studium absolventskou prací.
VO se prezentuje při projekcích na celoškolských představeních pro veřejnost. Práce žáků jsou celoročně vystaveny v prostorách školy. Konec školního roku je završen Absolventskou výstavou a Výběrovou výstavou.
Žáci navštěvují několikrát do roka umělecké výstavy ve Veselí či v blízkém okolí.

3 4

BcA. Veronika Remešová, učitelka VO

AKCE  VÝTVARNÉHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

 •  Vánoční vystoupení v kině Morava - projekce prací žáků VO
 •  Vánoční výzdoba ZUŠ
 •  Spoluúčast na Vánoční výstavě na Panském dvoře - práce žáků s tématem vločky
 •  Návštěva výstavy na Panském dvoře - Výstava betlémů
 •  ZUŠ BÁL - výroba dekorace z papíru - výzdoba sálu v KD Ves.n.M.
 •  Výstava výběrových žákovských prací na Panském dvoře – slavnostní vernisáž
 •  Výstava absolventských prací v ZUŠ - slavnostní vernisáž
 •  Focení absolventů a výroba tabla
 •  Zábavné dopoledne pro MŠ
 •  Návštěva výstavy na Panském dvoře - Jarmily Mitríková a Dávid Demjanovič (workshop v galerii)
 •  Návštěva výstavy na Panském dvoře - Martin Salajka (workshop v galerii)
 •  Celý školní rok – návrhy a výroba plakátů na akce ZUŠ
 •  TEN FEST – celoškolní akce před budovou ZUŠ (kreslení na zem křídami a zapojení okolních dětí)
 •  Focení akcí bývalou žačkou - Barbora Břečková  

Fotografie výtvarného oboru najdete ve Fotogalerii.

přihlášení