ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

„Tanec může odhaliti ono tajemné, co hudba skrývá a má nad to tu výhodu, že je lidštější a hmotnější."

                                                                                                                                                   Charles Boudelaire    

Taneční obor má v ZUŠ Veselí nad Moravou již dlouholetou tradici. Je po hudebním oboru druhým nejstarším oborem školy, kterým prošly stovky žáků.

Hlavním výukovým předmětem je i nadále klasický tanec, který je základem pro všechny taneční techniky. V současné době se stále více věnujeme i modernímu výrazovému tanci. Důvodem je rychlý rozvoj tance v poslední době, vznik nových směrů a trendů a zájem mladé generace o novodobou taneční techniku. 

Hlavními úkoly tanečního oboru jsou kromě rozvoje pohybových schopností a dovedností, upevňování správného držení těla, posilování svalstva a zpružňování kloubů a páteře také pěstování hudebního cítění, vnímání rytmu, rozvoj pohybové fantazie a tvořivosti a vytváření vnitřní citlivosti a výrazovosti v pohybu a tanci.

To vše přispívá ke kultivování celé osobnosti žáka. Čím dokonaleji se dětem podaří vnímat a ovládat pohyb a své tělo, tím snadněji udrží v celistvosti svou osobnost, která pak působí ušlechtile a harmonicky.

Taneční hodiny probíhají v příjemném prostředí moderně a vkusně zařízeného zrcadlového sálu, který umožňuje tanečníkům vizuální kontrolu vlastního těla a pohybu. Podlaha sálu je pokryta tzv. baletizolem.

Výuka v tanečním oboru se člení na přípravné studium, 7 ročníků I. stupně a 4 ročníky II. stupně.

Žákyně 7. ročníku I. stupně absolvují postupové zkoušky do II. stupně.

Vyučovacími předměty jsou

Kapacita tanečního oboru je v současné době 70 žáků a je zcela naplněna.

Ve školním roce 2017/2018 učíme přípravné ročníky, 1., 2., 3., 4., 5. a 6. ročník I. stupně a celý II. stupeň podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Veselí nad Moravou (viz. odkaz ŠVP).

Helena Konečná a Markéta Roubalová, učitelky tanečního oboru

Vystoupení a akce tanečního oboru ZUŠ ve školním roce 2017/2018

foto najdete v odkazu Fotogalerie nebo přímo zde https://www.zonerama.com/zusveseli

 • 13. října - navštívily starší žákyně tanečního oboru Den otevřených dveří na taneční konzervatoři v Brně. Zhlédli jsme výuku a ukázky lidového, klasického a moderního tance.

 • 18. října - se uskutečnil 15. ročník charitativního Koncertu pro vážku. Žákyně tanečního oboru zatančily 4 choreografie: Koncert pro vážky, Tučňáci, Carmina Burana a Harmonická černobílá.

 • 14. a 15 prosince - proběhlo celoškolské Vánoční vystoupení ZUŠ v kině Morava  - 3x pro I. stupně základních škol z Veselí n. M. a okolních obcí a 1x pro veřejnost. Taneční obor přispěl do programu čtyřmi choreografiemi - "Tučňáci", ."Panenky na klíček", "Ave Maria" a "Allemande".

 • 19. ledna - žákyně II. stupně tanečního oboru vystoupily na obecním plese v Kozojídkách s tancem Harmonická černobílá.

 • 2. března - se v ZUŠ uskutečnil tradiční Poetický podvečer. Žákyně 7. ročníku a II. stupně zde zatančili tanec "Když zazní vzpomínka.

 • 28. března - jsme se zúčastnili okresního kola soutěže ZUŠ v Hodoníně. Tanec Když zazní vzpomínka se umístil v Bronzovém pásmu, tanec Pohybová laboratoř ve Stříbrném a tanec Kuchařské ve Zlatém. Posledně jmenovaný tanec získal také zvláštní cenu poroty za nápadité rozehrání tématu a postupuje do krajského kola v Blansku.

 • 18. dubna - zatančily žákyně tanečního oboru choreografii "Když zazní vzpomínka" na Koncertu učitelů.

 • 19. dubna - se žákyně 4. ročníku zúčastnily krajského kola soutěže ZUŠ v Blansku. Ve velké konkurenci se nám podařilo získat Zlaté pásmo s přímým postupem do celostátního kola a zvláštní ocenění poroty za propojení všech uměleckých složek. Žákyně tančily choreografii H. Konečné "Kuchařské" na lidové písně v arranži K. Mičkové.
 • 4. května - vystoupily žákyně a bývalé žákyně (Taneční stálice) na 4. ZUŠ BÁLE s podtitulkem Hlava v gala. Zatančily zde tance: Trpaslíci, Dřeváčkový, Od soumraku do svítání a Muž číslo 1.

Vystoupení a akce tanečního oboru ZUŠ ve školním roce 2016/2017

foto najdete v odkazu Fotogalerie nebo přímo zde https://www.zonerama.com/zusveseli

 • 5. října - vystoupily žákyně tanečního oboru na charitativním Koncertu pro vážku. Choreografii Ptačí povídání zatančily dívky 3. ročníku a choreografii Závislosti dívky II. stupně.

 • 13. a 14. prosince - proběhlo celoškolské Vánoční vystoupení ZUŠ v kině Morava  - 3x pro I. stupně základních škol z Veselí n. M. a okolních obcí a 1x pro veřejnost. Taneční obor přispěl do programu třemi choreografiemi - "Lucky", "Ledové květy" a "Dárečci".

 • 14. ledna - zatančily žákyně II. stupně na plese Církevní základní školy ve Veselí nad Moravou choreografii "V rytmu tanga".

 • 7. dubna - se žákyně tanečního oboru zúčastnily krajské taneční přehlídky scénického tance v Otrokovicích. Předvedly velmi citlivě a soustředěně 3 tance. Zvláštní ocenění poroty za technickou připravenost získaly žákyně 4. a 5. ročníku za choreografii "Jsou mezi námi", Ocenění za snahu o výpověď získaly žákyně II. stupně za choreografii Závislosti.

 •  28. dubna - uspořádala ZUŠ Veselí n. M. již 3. ZUŠ BÁL ve stylu Black and White. Žákyně tanečního oboru přispěly do programu tanci "Návštěva z daleka" (3. ročník), Harmonická černobílá (II. stupeň), Pohlazení a Sestry v akci (Taneční stálice - bývalé žákyně).

 • 28. května - se v kině Morava uskutečnilo závěrečné a zároveň absolventské vystoupení tanečního oboru Tanec pro radost. Kromě všech žáků zatančily také naše Taneční stálice (bývalé žákyně) a sólisté z taneční konzervatoře v Brně. Na programu byly tance ve stylu současném, klasickém a lidové stylizace.

 • 30. května - proběhl na Panském dvoře 1. ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol ZUŠ OPEN. Naše škola se zařadila mezi 355 zušek, které v tento den představily svůj program. Vystoupení neslo název Na lidovou notu a vystoupily zde také tanečnice II. stupně s tancem Karičky. Tanec živě doprovázela cimbálová muzika ZUŠ.

 • 5. a 6. května - proběhlo na ZUŠ zábavné dopoledne pro MŠ. V tanečním sále jsme dětem zatančili tance: Dárečci, Koncert pro vážky, Kuchařské a Panenky na klíček.

 • 16. května - zatančily žákyně a bývalé žákyně TO na 5. ročníku ZUŠ FESTU 6 choreografií - Sandály, Kuchařské, Panenky na klíček, Carmina Burana, Bond Girls, Sestry v akci.

přihlášení