ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

„Tanec může odhaliti ono tajemné, co hudba skrývá a má nad to tu výhodu, že je lidštější a hmotnější."

                                                                                                                                                   Charles Boudelaire    

Taneční obor má v ZUŠ Veselí nad Moravou již dlouholetou tradici. Je po hudebním oboru druhým nejstarším oborem školy, kterým prošly stovky žáků.

Hlavním výukovým předmětem je i nadále klasický tanec, který je základem pro všechny taneční techniky. V současné době se stále více věnujeme i modernímu výrazovému tanci. Důvodem je rychlý rozvoj tance v poslední době, vznik nových směrů a trendů a zájem mladé generace o novodobou taneční techniku. 

Hlavními úkoly tanečního oboru jsou kromě rozvoje pohybových schopností a dovedností, upevňování správného držení těla, posilování svalstva a zpružňování kloubů a páteře také pěstování hudebního cítění, vnímání rytmu, rozvoj pohybové fantazie a tvořivosti a vytváření vnitřní citlivosti a výrazovosti v pohybu a tanci.

To vše přispívá ke kultivování celé osobnosti žáka. Čím dokonaleji se dětem podaří vnímat a ovládat pohyb a své tělo, tím snadněji udrží v celistvosti svou osobnost, která pak působí ušlechtile a harmonicky.

Taneční hodiny probíhají v příjemném prostředí moderně a vkusně zařízeného zrcadlového sálu, který umožňuje tanečníkům vizuální kontrolu vlastního těla a pohybu. Podlaha sálu je pokryta tzv. baletizolem.

Výuka v tanečním oboru se člení na přípravné studium, 7 ročníků I. stupně a 4 ročníky II. stupně.

Žákyně 7. ročníku I. stupně absolvují postupové zkoušky do II. stupně.

Vyučovacími předměty jsou

 •     Přípravná taneční výchova (1 - 2 roky)
 • taneční průprava (1. a 2. ročník I. stupně)
 • taneční styly a techniky - současnýklasický a lidový tanec (od 3. ročníku I. stupně do konce studia)
 • taneční praxe (od 1. ročníku I. stupně do konce studia)

Kapacita tanečního oboru je v současné době 70 žáků a je zcela naplněna.

od školního roku 2018/2019 učíme všechny ročníky podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Veselí nad Moravou (viz. odkaz ŠVP).

Helena Konečná a Markéta Roubalová, učitelky tanečního oboru

 

Vystoupení a akce tanečního oboru ZUŠ ve školním roce 2018/2019

foto najdete v odkazu Fotogalerie nebo přímo zde https://www.zonerama.com/zusveseli

 • 25. Října - pořádala zuška celoškolské vystoupení ke 100. výročí vzniku republiky s názvem "NEBE NA ZEMI". V programu vystoupily tanečnice 5. ročníku s choreografií Holduj tanci pohybu a žákyně II. stupně zatančily na fragment z Janáčkovy Sinfonietty.
 • 13. a 14. prosince - proběhlo celoškolské Vánoční vystoupení ZUŠ v kině Morava. V programu, který jsme odprezentovali 4x (1x pro veřejnost a 3x pro školy z Veselí a okolních obcí), účinkovaly také žákyně tanečního oboru. Zatančily choreografii - Rozpustilé vločky (4. a 5. ročník), Čertice (5. a 6. ročník), Polštářkový (6. ročník).
 • 22. LEDNA - zatančily žákyně 3. ročníku na KLAVÍRNÍ BESÍDCE ZUŠ choreografii Tak šumí moře.
 • 6. ÚNORA - uspořádala ZUŠ již 16. ročník charitativní akce Koncert pro vážku. Žákyně tanečního oboru představily v programu choreografie Tak šumí moře (3. ročník), Polštářkový (6. ročník) a Zrcadlo (druhý stupeň).
 • 1. března - vystoupily žákyně tanečního oboru na tradičním Poetickém podvečeru. Komponovaný program doplnily taneční etudou Pohyby (II. stupeň) a Motlitba za vodu (6. ročník).
 • 10. dubna - zatančily žákyně II. stupně choreografii Sinfonietta na Koncertu učitelů.
 • 10. května - se uskutečnil již 5. ZUŠ BÁL, tentokrát s názvem Květinový - od květiny po hippies. Taneční vstupy patřily žákyním tanečního oboru s tanci Čmeláci a Duhové tancování a Tanečním stálicím s tancem Letní bál. 
 • 26. května - proběhlo závěrečné a absolventské vystoupení tanečního oboru Tanec pro radost. V nových choreografiích se představily všechny žákyně a absolventky, vystoupily také bývalé žákyně a hosté z Taneční konzervatoře Brno. 
 • 31. května - jsme se zapojili do celostátního happeningu základních uměleckých škol - ZUŠ OPEN pořadem "Na lidovou notu". Dívky 3. ročníku v něm zatančily choreografii To je zlaté posvícení a žákyně z II. stupně tanec Dřeváčkový.
 • 21. Června - proběhl na prostranství před ZUŠ již 7. ročník tradičního celoškolského zábavného programu ZUŠ FEST. Taneční obor vystoupil s choreografiemi: Klauni, To je zlaté posvícení, Bim Bam, Čmeláci, Polštářkový a Hallelujah.

  

Vystoupení a akce tanečního oboru ZUŠ ve školním roce 2017/2018

 • 13. října - navštívily starší žákyně tanečního oboru Den otevřených dveří na taneční konzervatoři v Brně. Zhlédli jsme výuku a ukázky lidového, klasického a moderního tance.

 • 18. října - se uskutečnil 15. ročník charitativního Koncertu pro vážku. Žákyně tanečního oboru zatančily 4 choreografie: Koncert pro vážky, Tučňáci, Carmina Burana a Harmonická černobílá.

 • 14. a 15 prosince - proběhlo celoškolské Vánoční vystoupení ZUŠ v kině Morava  - 3x pro I. stupně základních škol z Veselí n. M. a okolních obcí a 1x pro veřejnost. Taneční obor přispěl do programu čtyřmi choreografiemi - "Tučňáci", ."Panenky na klíček", "Ave Maria" a "Allemande".

 • 19. ledna - žákyně II. stupně tanečního oboru vystoupily na obecním plese v Kozojídkách s tancem Harmonická černobílá.

 • 2. března - se v ZUŠ uskutečnil tradiční Poetický podvečer. Žákyně 7. ročníku a II. stupně zde zatančili tanec "Když zazní vzpomínka.

 • 28. března - jsme se zúčastnili okresního kola soutěže ZUŠ v Hodoníně. Tanec Když zazní vzpomínka se umístil v Bronzovém pásmu, tanec Pohybová laboratoř ve Stříbrném a tanec Kuchařské ve Zlatém. Posledně jmenovaný tanec získal také zvláštní cenu poroty za nápadité rozehrání tématu a postupuje do krajského kola v Blansku.

 • 18. dubna - zatančily žákyně tanečního oboru choreografii "Když zazní vzpomínka" na Koncertu učitelů.

 • 19. dubna - se žákyně 4. ročníku zúčastnily krajského kola soutěže ZUŠ v Blansku. Ve velké konkurenci se nám podařilo získat Zlaté pásmo s přímým postupem do celostátního kola a zvláštní ocenění poroty za propojení všech uměleckých složek. Žákyně tančily choreografii H. Konečné "Kuchařské" na lidové písně v arranži K. Mičkové.

 • 4. května - vystoupily žákyně a bývalé žákyně (Taneční stálice) na 4. ZUŠ BÁLE s podtitulkem Hlava v gala. Zatančily zde tance: Trpaslíci, Dřeváčkový, Od soumraku do svítání a Muž číslo 1.

 • 16. května - vystoupila absolventka II. stupně tanečního oboru Hana Maňáková na Výběrovém absolventském koncertu ZUŠ. Zatančila variace na baletní hudbu P. I. Čajkovského.

 • 27. května - se konalo závěrečné a absolventské vystoupení tanečního oboru ZUŠ - Tanec pro radost. Představili se všichni žáci , několik bývalých žáků a studenti z Taneční konzervatoře v Brně. Na programu byly tance ve stylu moderním, klasickém i lidovém.

 • 31. 5. - 2. 6. - soutěžily žákyně 3. a 4. ročníku v celostátním kole soutěže tanečních oborů ZUŠ v Uherském Hradišti. Choreografie Kuchařské získala Stříbrné pásmo. Gratulujeme!

 • 4. a 5. června - proběhlo na ZUŠ Zábavné dopoledne pro MŠ. V tanečním sále jsme dětem zatančili tance: Trpaslíci. Rock and rolky a Variace.

 • 8. června- se konal celoškolský ZUŠ FEST - na pódiu před budovou školy. V šestihodinovém programu se představily i tanečnice s tanci: Jarní, Trpaslíci, Rock and rolky, Zlo je omyl dobra a Dřeváčkový.

 • 21. června - zatančily žákyně 2. ročníku na klavírní besídce ZUŠ choreografii Jarní.

PARTNEŘI

veseli vkc kafe bowling1 tvs

přihlášení