ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

Literárně – dramatický obor začal svou činnost na ZUŠ ve Veselí nad Moravou v roce 2001. V letošním roce jej navštěvuje 55 žáků ve věku od 6 -19 let.

Literárně – dramatický obor je oborem syntetizujícím. Jsou v něm zahrnuty všechny oblasti umění. Základem výuky a prostředkem výchovy jsou tvořivé činnosti dramatické, pohybové, mluvní, přednesové, výtvarné, slovesné a práce s loutkou.

Tato široká škála činností nese s sebou tisíce možností, jak s danou látkou, či tématem pracovat.

LDO pracuje na vybavenosti žáka. Techniky pohybového, mluveného a hudebně rytmického projevu prolínají celým studiem LDO. Vybavují žáka potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný a tvořivý projev. Žáci získávají představu o tvoření představení, stávají se jeho součástí a napomáhají a přispívají k samotné tvorbě divadelního tvaru.

Děti pracují ve skupinách, ale i samostatně. Téměř v každém školním roce je žák zapojen do nově vzniklého představení, ale také se věnuje sólovému projevu. Otevíráme problémy i problémové situace, hledáme cesty k řešení, učíme se vyjadřovat názory a postoje. V poslední době se žáci 1. i 2. stupně LDO zabývají improvizací.

Naše literární „prvotinky" bývají zveřejněny na nástěnce  a můžete si je prohlédnout také ZDE NA NAŠICH STRÁNKÁCH

V loňském roce jsme se inspirovali knihou od Briana Selznicka: Hugo a jeho velký objev. Autor knihy zvolil velmi zajímavou formu, aby nás přivedl k obsahu knihy. Začátek je v ilustracích, které nás seznámí s místem děje i s hlavními postavami. Někteří žáci jásali, že číst se začíná až na 46. straně.  Napadlo mě přemýšlet o tom, jakou knihu bych napsala já. Najednou mě ta představa začala bavit a já se pustila do psaní o možné mé knize… O stejnou představu jsem pak požádala své žáky a výsledkem byla  ZÁPLAVA V NAKLADATELSTVÍ. 

Součástí výuky LDO je vytvořit povědomí žáků o historii i současnosti dramatické a literární tvorby a vzbudit zájem o kulturní dění.

                                                                                                                                                                                                                     Mgr. Vítězslava Trávníčková, učitelka LDO

 

 

AKCE  LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

 • 18.9. 2017- Koncert pro Vážku
 • 4.11. 2017 - Dušičkový koncert - přednes : S. Motyčková, P. Břečka, T. Parobková
 • 30.11.2017 - program na Panském dvoře – ocenění čtenářům - akce pro městskou knihovnu 
 • 9.12. 2017 - dopolední soustředění s moderátory Vánočního pořadu
 • 14. a 15.12.2017 - Vánoční pořad ZUŠ
 • 14.12. 2017 - vánoční vystoupení na DPS
 • 2.3. 2018 - Recitační soutěž v Hodoníně
 • 2.3.2018 - Poetický večer
 • 8.3. 2018 - vystoupení na DPS k MDŽ
 • 6.4. 2018 - Špíl–berg – krajské kolo celostátní postupové přehlídky Wolkrův Prostějov v Brně –S. Motyčková, Š. Kyjovský
 • 10.4. 2018 - soustředění Malošata – úterní skupina
 • 15.4. 2018 - Loutka v Brně – představení Na cestě
 • 20.4. 2018 - Krajské kolo celostátní přehlídky dětských recitátorů v Brně – postup na celostátní přehlídku do Svitav – A. Dufek, E. Tomčalová
 • 28.4. 2018 - příprava průvodního slova na ZUŠ bál
 • 2.5. 2018 - příprava moderátorů na ZUŠ bál
 • 3. – 4.5. 2018 - soustředění LDO – čtvrteční skupina
 • 4.5. 2018 - moderování ZUŠ bálu
 • 8. -9.5. 2018 - soustředění LDO – středeční skupina
 • 10.5. 2018 - vystoupení ke Dni matek na DPS
 • 11. – 12.5. 2018 - soustředění LDO – páteční skupina
 • 14.- 15.5. 2018 - soustředění LDO – pondělní skupina
 • 16.5. 2018 - výběrový absolventský koncert
 • 4. a 5.6. 2018 - pořad pro MŠ
 • 5.6. 2018 - představení LDO – Čarovná rybí kostička – večer pro rodiče a veřejnost
 • 7.6. 2018 - představení LDO – Příběhy soudce Ooka – dopoledne pro školy (ZŠ Kněždub a CZŠ), večer pro rodiče a veřejnost
 • 8.6. 2018 - ZUŠ fest vystoupení a moderování
 • 11.6. 2018 - představení LDO – Narcis a Echo – dopoledne pro CZŠ, večer pro rodiče a veřejnost
 • 11.6. 2018 - příprava recitátorů na Absolventský koncert A. Urbaničové
 • 15.6. 2018 - představení LDO – Nevhodné představení– večer pro rodiče a veřejnost
 • 30.6. – 2.7. 2018 - účast na celostátním festivalu Loutkářská Chrudim

Archiv aktivit LDO v minulých školních letech

přihlášení