ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

Literárně – dramatický obor začal svou činnost na ZUŠ ve Veselí nad Moravou v roce 2001. V letošním roce jej navštěvuje 55 žáků ve věku od 6 -18 let.

Literárně – dramatický obor je oborem syntetizujícím. Jsou v něm zahrnuty všechny oblasti umění. Základem výuky a prostředkem výchovy jsou tvořivé činnosti dramatické, pohybové, mluvní, přednesové, výtvarné, slovesné a práce s loutkou.

Tato široká škála činností nese s sebou tisíce možností, jak s danou látkou, či tématem pracovat.

LDO pracuje na vybavenosti žáka. Techniky pohybového, mluveného a hudebně rytmického projevu prolínají celým studiem LDO. Vybavují žáka potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný a tvořivý projev. Žáci získávají představu o tvoření představení, stávají se jeho součástí a napomáhají a přispívají k samotné tvorbě divadelního tvaru.

Děti pracují ve skupinách, ale i samostatně. Téměř v každém školním roce je žák zapojen do nově vzniklého představení, ale také se věnuje sólovému projevu. Otevíráme problémy i problémové situace, hledáme cesty k řešení, učíme se vyjadřovat názory a postoje. V poslední době se žáci 2. stupně LDO zabývají improvizací a jsme napojeni na Improvizační ligu.

Naše literární „prvotinky" bývají zveřejněny na nástěnce  a můžete si je prohlédnout také ZDE NA NAŠICH STRÁNKÁCH. V loňském roce jsme spolupracovali s p. uč. Dvořanovou, která přišla s nápadem složit básně ke čtyřručním skladbám. A tak vznikly autorské  Básničky pro čtyři ruce aneb Pocta panu Vinciguerrovi.

Součástí výuky je vytvořit povědomí žáků o historii i současnosti dramatické a literární tvorby a vzbudit zájem o kulturní dění.

Mgr. Vítězslava Trávníčková, učitelka LDO

AKCE  LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

 •  5.10.2016 Koncert pro Vážku
 •  19.10. – 21.10. Celostátní setkání učitelů LDO v Liberci
 •  30. 10. Dušičkový koncert – přednes básně T. Parobková
 •  18. – 20. 11. Podzimní divadelní košt + hostování pražského souboru K.U.K
 •  25.11. vystoupení v knihovně – předáváni cen literární a vědomostní soutěže
 •  5. a 9. 12. soustředění moderátorů
 •  13. a 14.12. Vánoční program ZUŠ
 •  15.12. vystoupení na DPS
 •  2.3. Recitační soutěž v Hodoníně - A. Dufek, P. Břečka, A. Mičková
 •  3.3. Poetický večer
 •  26.3. Loutka v Brně - přehlídka a dílna amatérského loutkářství
 •  26.3. Od pohádky k pohádce – program ve spolupráci s dětským oddělením městské knihovny, ve spolupráci s HO – hudební hádanky pro děti s VO – obrázky ke dvěma čteným pohádkám.
 •  29.3. program na městském úřadě – předávání cen pedagogům ke Dni učitelů– Alex Dufek text z knihy Příběhy Billa Madlafouska, Alžběta Mičková pohádka O vrbině penízkové
 •  6.4. Mladá scéna – žáci páteční skupiny se vyloženě na otočku zúčastnili festivalu ŠPÍL – BERG v Brně, vystoupili s představením Tanec starých časů.
 •  21.4. Dětská scéna – Alex Dufek se zúčastnil krajského kola recitační soutěže Dětská scéna – získal ocenění poroty za interpretaci textu z knihy Příběhy Billa Madlafouska.
 •  28.4. ZUŠ BÁL – známá moderátorská trojice - B. Kotková, D. Dufková a M. Berčík - naposled moderovali akci ZUŠ.
 •  3. -7.5. Soukání- žáci páteční skupiny se zúčastnili mimořádné divadelní akce - 11. ročníku Mezinárodního divadelního festivalu – Ostrovské Soukání – tentokrát s názvem – Útěk, festival se konal v Ostrově nad Ohří, blízko Karlových Varů. Účast na něm byla pro náš obor prestižní. Vystupovali jsme se soubory z Rakouska, Itálie, Švýcarska, Kanady, Izraele, Polska a Slovenska. Náš Tanec starých časů byl pro cizince dobře srozumitelný, protože v tomto  představení se sdělení odehrává spíše pohybem a výrazem, než slovem. Děti měly možnost pracovat v seminářích, kde byly promíchány s ostatními účastníky a často měly lektory pocházející ze jmenovaných zemí. Celý festival byl moderován v anglickém a českém jazyce a děti hodně často zkoušely své jazykové možnosti. Semináře se zaměřovaly na pohyb, výrazový tanec, žonglování, bubnování , artistické kousky na šálách aj. Celý festival byl slavnostně zakončen vystoupením jednotlivých seminářů po celém městě a nočním ohňostrojem.
 •   8. – 9.5. se konalo 1. dramaťácké soustředění na představení O knoflících a Tobiášovi – celá pravda Je zvykem, že starší žáci pomáhají v rolích, které už tradičně nazýváme „chůvy“ . Večer mají na starost večerníček a stezku odvahy v prostorách naší ZUŠ. Chůvami byli: R. Bednář, T. Parobková a J. Bártek.
 •  9. – 10.5. se konalo 2. dramaťácké soustředění - tentokrát na pořad Čokoláda. Nejstarší dramaťáci měli chůvu v osobě bývalé žákyně B. Kolářové.
 •  15.5. vystoupení na DPS ke Dni matek – vystupovala nejmenší děvčata N. Chumlenová a A. Chocholáčová s básněmi J. Seiferta a chlapci A. Dufek a J. Michalík s básní polského básníka J. Tuwima – O Řehoři lháři a jeho tetě.
 •  16.5. se konalo 3. dramaťácké soustředění - na představení O sedmi sluncích . O nejmladší děti se pomáhaly starat „chůvy „ – J. Zlatník a V. Svitáková.
 •  17.5. Výběrový absolventský koncert – vystoupení absolventek II. stupně LDO s básněmi J. Préverta – V. Žajdlíkové, A. Uretšlégrové
 •  18.5. se konalo 4. dramaťácké soustředění na představení O Malence – „chůvami“ byli P. Chabiča a N. Kuncová.
 •  25.5. proběhla dvě dopolední vystoupení : pro 1. a 2. ročníky z CZŠ a pro 4. a 5. ročníky ze ZŠ Hutník. Žáci LDO hráli  představení O knoflících a Tobiášovi – celá pravda. Večerní představení pro veřejnost bylo obohaceno vystoupením absolventů – J. Zlatníka a V. Korvasové.
 •  30.5. ZUŠ OPEN – vystoupení recitátorů z LDO na folklorním pořadu na Panském dvoře – básně J. V. Sládka ze sb. Starosvětské písničky recitovali S. Motyčková, K. Vladařová, P. Chabiča, F. Gajda a P. Břečka.
 •  5. a 6. 6. se LDO účastnil celoškolského dopoledního pořadu pro MŠ – v sále ZUŠ se na závěr prezentace všech oborů hrála pohádka O Malence.
 •  5.6. večer proběhlo také vystoupení pro veřejnost – čínská pohádka O sedmi sluncích a pohádka O Malence od H. CH. Andersena.
 •  9.6. se uskutečnil pořad nejstarších žáků se sladkým názvem Čokoláda – improvizace, etudky i politická satira – vše s příchutí čokolády. Pořad bavil diváky více než dvě hodiny.
 •  16.6. ZUŠ FEST – žáci LDO se ujali opět moderování pořadu . Moderátoři ve složení – S. Motyčková, K. Vladařová a Š. Kyjovský provázeli diváky pořadem od 15.40 do 21.00. LDO byl reprezentován také vystoupením ml. žáků - O Řehoři lháři a jeho tetě a starší žáci přednesli text P. Šruta - Pravda o vlkovi a Karkulce.
 •  2. – 4.7. účast na 66. ročníku festivalu Loutkářské Chrudimi s představením Krásná Pindaba.. Lektorský sbor 66. Loutkářské Chrudimi 2017 udělil cenu Martinu Trechovi za výtvarnou a hudební koncepci inscenace Krásná Pindaba. V rámci festivalu bylo uvedeno kolem 30 inscenací v celkem 112 představeních . Krásná Pindaba byla zařazena mezi 18 představení do hlavního programu festivalu. Dne 3.7. se Krásná Pindaba hrála celkem 4x. Autorem loutek a hlavním muzikantem je žák LDO, absolvent I. stupně Martin Trecha. Dále s loutkami hráli: T. Janečková, A. Kozumplíková, L. Zachar a P. Břečka. 

   

Archiv aktivit LDO v minulých školních letech

přihlášení