ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

Aktivity LDO ve školním roce 2014/2015

2014

26.-28.9. Středoškolský improslet v Ústí nad Orlicí

30.9. Koncert pro vážku - vystoupení

14.10. Martin Hak – vypravěč příběhů – semináře pro žáky LDO + večerní vystoupení pro veřejnost ( ve spolupráci s dětským oddělením městské knihovny)

21.10. Pohádka Svatojánské noci pro ZŠ a MŠ Kneždub a ZŠ Moravský Písek

1.11. Dušičkový koncert – přednes básní

4.12. Jazzofon – Mikulášská nadílka vystupujícím i divákům

8.12. Dopolední soustředění s moderátory Vánočního programu ZUŠ

14.12. Zájezd do divadla Marta na představení Absolutní štěstí mouchy (hrála v něm naše bývalá žákyně P. Staňková, absolventka 4. ročníku herectví na JAMU)

16. a 17.12. Vánoční program ZUŠ – moderování a vystoupení

30.12. Dopolední soustředění – příprava na konzervatoř – D. Šlosarová

2015

4.1. Tříkrálové koledování - přednes

4.3. Okresní kolo recitační soutěže - Hodonín

13. 3. Poetický večer – pořad LDO ve spolupráci s ostatními obory ZUŠ

24.3. Program k ocenění pedagogů na městském úřadě - přednes

29.3. Pořad Čteme dětem pohádky – ve spolupráci s dětským oddělením městské knihovny

17.4. Taneční podvečer – kýčbola, moderování

18.4. Krajské kolo Dětské scény v Brně - Pohádka Svatojánské noci, nominace na celostátní přehlídku

25.4. Moderování pěveckého večera v Kafé v kině

30.4. Zájezd do divadla ve Zlíně na představení Poslední trik Georgese Méliése - představení divadla Drak z Hradce Králové

3.-4.5. Soustředění na improvizované představení Červené haraburdí

5.5. Májový koncert sborů – přednes

9.5. – 10.5. Soustředění na představení Dýka v seně

25. a 26.5. Program pro MŠ

25.5. Premiéra představení Sluneční pohádky pro veřejnost – O vrbě a kočičkách, O dívce s modrýma očima

28. – 29.5. Soustředění na improvizované představení Červené haraburdí

1.6. Čteme a hrajeme dětem pohádky – v MŠ Tyršova a CZŠ (ve spolupráci s dětským oddělením městské knihovny)

2.6. Premiéra představení Dýka v seně

12.6. Premiéra představení Červené haraburdí aneb Stydíme se po svém

17.6. Zájezd na představení 1. ročníku Konzervatoře Brno, kde v hudebně dramatickém oddělení vystupovala naše bývalá žákyně A. Zalubilová

18.6. ZUŠ FEST – moderování, přednes

 

Aktivity LDO ve školním roce 2013/2014

27. – 29.9. 2013 - IMPROSLET  v Ústí nad Orlicí

9.10. 2013  – KONCERT PRO VÁŽKU

11.10. 2013  - NORWAY.TODAY – představení konzervatoristů - E. Vratislavské a T. Horehledě

2.11.2013 – DUŠIČKOVÝ KONCERT – moderování, přednes básní

27.11. 2013  - JAZZOFON, herecké etudy

14. a 15.12. 2013 – ADVENTNÍ KONCERTY, sborová recitace

16.12. 2013 -  SOUSTŘEDĚNÍ s moderátory Vánočního koncertu ZUŠ

17. a 18. 2013 – VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ, moderování i samostatná vystoupení

27.12. 2013 - dopolední SOUSTŘEDĚNÍ žákyň, které se chtějí hlásit na konzervatoř, na JAMU a DAMU, konzultace s P. Staňkovou, žákyní JAMU

28.2. 2014 -  NA PRKNA, premiéra pořadu - složený z požadavků na přijímací zkoušky

1.3. 2014 -  PŘEHLÍDKA KANDRDÁSEK, přehlídka monologů a dialogů v Brně - postup A. Zalubilové na celostátní přehlídku

12.3. 2014 - RECITAČNÍ SOUTĚŽ v Hodoníně

29. – 30.3.2014 -  SPIELBERK, KRAJSKÉ KOLO WOLKEROVA PROSTĚJOVA, recitace v Brně

2.4. 2014 – KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ V SÓLOVÉM PROJEVU v Brně, postup V. Svitákové na celostátní přehlídku do Uh. Hradiště

15.4. – 16.4. 2014 – SOUSTŘEDĚNÍ LDO,  představení Krásy a rizika Českých drah     

24.4. 2014 - KRAJSKÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE DS , postup P. Břečky na celostátní přehlídku do Svitav

25. – 26. 4. 2014 - SOUSTŘEDĚNÍ LDO,  představení Pohádka Svatojánské noci

1.5. – 2.5. 2014 - SOUSTŘEDĚNÍ LDO,  představení Kuchař Sam a mořské panny

4.5.-5.5. 2014 - SOUSTŘEDĚNÍ LDO,  představení Osmý John a Krvavý koleno

7.5. 2014 -SOUSTŘEDĚNÍ LDO,  představením Kočičí hora

12.5. 2014 -SOUSTŘEDĚNÍ LDO,  představení Princ Bajaja

26.5. 2014 – PROGRAM PRO MŠ, Pohádka Svatojánské noci

27.5 2014 - PROGRAM PRO MŠ, Pohádka Svatojánské noci

27.5. 2014 – PREMIÉRA PRO VEŘEJNOST - Pohádka Svatojánské noci a Princ Bajaja

29.5. 2014 – VYHLÁŠENÍ NÁRODNÍHO KOLA SLOVESNÉ SOUTĚŽE ZUŠ  v Uherském Hradišti,  získání zlatého Pegase za Příběhy infinitivní

30.5. 2014 – NÁRODNÍ KOLO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY ZUŠ V SÓLOVÉM PROJEVU  v Uh. Hradišti, získání stříbrného Pegase za sólový projev V. Svitákové

3.6. 2014 – MALÉ POHÁDKY, vystoupení pro Dětské centrum v rámci Týdne čtení dětem, spolupráce s knihovnou

4.6. 2014 - PREMIÉRA PRO VEŘEJNOST, Kočičí hora a Osmý John 

5.6. 2014 – MALÉ POHÁDKY, vystoupení pro Dětské centrum v rámci Týdne čtení dětem, spolupráce s knihovnou

6.6. 2014 - MALÉ POHÁDKY, vystoupení pro MŠ Hutník v rámci Týdne čtení dětem  

6.6. 2014 - PREMIÉRA PRO VEŘEJNOST,  Kuchař Sam a Krásy a rizika Českých drah

8.6. 2014 -  MALÉ POHÁDKY, vystoupení na Panském dvoře, čtení a hraní pohádek pro veřejnost

13.6. a 14.6. 2014 – DĚTSKÁ SCÉNA ve Svitavách, vystoupení recitátora P. Břečky

19.6. 2014 - ZUŠ FEST, moderování i samostatná vystoupení

přihlášení