ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

 AKTIVITY LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

 •  5.10.2016 Koncert pro Vážku
 •  19.10. – 21.10. Celostátní setkání učitelů LDO v Liberci
 •  30. 10. Dušičkový koncert – přednes básně T. Parobková
 •  18. – 20. 11. Podzimní divadelní košt + hostování pražského souboru K.U.K
 •  25.11. vystoupení v knihovně – předáváni cen literární a vědomostní soutěže
 •  5. a 9. 12. soustředění moderátorů
 •  13. a 14.12. Vánoční program ZUŠ
 •  15.12. vystoupení na DPS
 •  2.3. Recitační soutěž v Hodoníně - A. Dufek, P. Břečka, A. Mičková
 •  3.3. Poetický večer
 •  26.3. Loutka v Brně - přehlídka a dílna amatérského loutkářství
 •  26.3. Od pohádky k pohádce – program ve spolupráci s dětským oddělením městské knihovny, ve spolupráci s HO – hudební hádanky pro děti s VO – obrázky ke dvěma čteným pohádkám.
 •  29.3. program na městském úřadě – předávání cen pedagogům ke Dni učitelů– Alex Dufek text z knihy Příběhy Billa Madlafouska, Alžběta Mičková pohádka O vrbině penízkové
 •  6.4. Mladá scéna – žáci páteční skupiny se vyloženě na otočku zúčastnili festivalu ŠPÍL – BERG v Brně, vystoupili s představením Tanec starých časů.
 •  21.4. Dětská scéna – Alex Dufek se zúčastnil krajského kola recitační soutěže Dětská scéna – získal ocenění poroty za interpretaci textu z knihy Příběhy Billa Madlafouska.
 •  28.4. ZUŠ BÁL – známá moderátorská trojice - B. Kotková, D. Dufková a M. Berčík - naposled moderovali akci ZUŠ.
 •  3. -7.5. Soukání- žáci páteční skupiny se zúčastnili mimořádné divadelní akce - 11. ročníku Mezinárodního divadelního festivalu – Ostrovské Soukání – tentokrát s názvem – Útěk, festival se konal v Ostrově nad Ohří, blízko Karlových Varů. Účast na něm byla pro náš obor prestižní. Vystupovali jsme se soubory z Rakouska, Itálie, Švýcarska, Kanady, Izraele, Polska a Slovenska. Náš Tanec starých časů byl pro cizince dobře srozumitelný, protože v tomto  představení se sdělení odehrává spíše pohybem a výrazem, než slovem. Děti měly možnost pracovat v seminářích, kde byly promíchány s ostatními účastníky a často měly lektory pocházející ze jmenovaných zemí. Celý festival byl moderován v anglickém a českém jazyce a děti hodně často zkoušely své jazykové možnosti. Semináře se zaměřovaly na pohyb, výrazový tanec, žonglování, bubnování , artistické kousky na šálách aj. Celý festival byl slavnostně zakončen vystoupením jednotlivých seminářů po celém městě a nočním ohňostrojem.
 •   8. – 9.5. se konalo 1. dramaťácké soustředění na představení O knoflících a Tobiášovi – celá pravda Je zvykem, že starší žáci pomáhají v rolích, které už tradičně nazýváme „chůvy“ . Večer mají na starost večerníček a stezku odvahy v prostorách naší ZUŠ. Chůvami byli: R. Bednář, T. Parobková a J. Bártek.
 •  9. – 10.5. se konalo 2. dramaťácké soustředění - tentokrát na pořad Čokoláda. Nejstarší dramaťáci měli chůvu v osobě bývalé žákyně B. Kolářové.
 •  15.5. vystoupení na DPS ke Dni matek – vystupovala nejmenší děvčata N. Chumlenová a A. Chocholáčová s básněmi J. Seiferta a chlapci A. Dufek a J. Michalík s básní polského básníka J. Tuwima – O Řehoři lháři a jeho tetě.
 •  16.5. se konalo 3. dramaťácké soustředění - na představení O sedmi sluncích . O nejmladší děti se pomáhaly starat „chůvy „ – J. Zlatník a V. Svitáková.
 •  17.5. Výběrový absolventský koncert – vystoupení absolventek II. stupně LDO s básněmi J. Préverta – V. Žajdlíkové, A. Uretšlégrové
 •  18.5. se konalo 4. dramaťácké soustředění na představení O Malence – „chůvami“ byli P. Chabiča a N. Kuncová.
 •  25.5. proběhla dvě dopolední vystoupení : pro 1. a 2. ročníky z CZŠ a pro 4. a 5. ročníky ze ZŠ Hutník. Žáci LDO hráli  představení O knoflících a Tobiášovi – celá pravda. Večerní představení pro veřejnost bylo obohaceno vystoupením absolventů – J. Zlatníka a V. Korvasové.
 •  30.5. ZUŠ OPEN – vystoupení recitátorů z LDO na folklorním pořadu na Panském dvoře – básně J. V. Sládka ze sb. Starosvětské písničky recitovali S. Motyčková, K. Vladařová, P. Chabiča, F. Gajda a P. Břečka.
 •  5. a 6. 6. se LDO účastnil celoškolského dopoledního pořadu pro MŠ – v sále ZUŠ se na závěr prezentace všech oborů hrála pohádka O Malence.
 •  5.6. večer proběhlo také vystoupení pro veřejnost – čínská pohádka O sedmi sluncích a pohádka O Malence od H. CH. Andersena.
 •  9.6. se uskutečnil pořad nejstarších žáků se sladkým názvem Čokoláda – improvizace, etudky i politická satira – vše s příchutí čokolády. Pořad bavil diváky více než dvě hodiny.
 •  16.6. ZUŠ FEST – žáci LDO se ujali opět moderování pořadu . Moderátoři ve složení – S. Motyčková, K. Vladařová a Š. Kyjovský provázeli diváky pořadem od 15.40 do 21.00. LDO byl reprezentován také vystoupením ml. žáků - O Řehoři lháři a jeho tetě a starší žáci přednesli text P. Šruta - Pravda o vlkovi a Karkulce.
 •  2. – 4.7. účast na 66. ročníku festivalu Loutkářské Chrudimi s představením Krásná Pindaba.. Lektorský sbor 66. Loutkářské Chrudimi 2017 udělil cenu Martinu Trechovi za výtvarnou a hudební koncepci inscenace Krásná Pindaba. V rámci festivalu bylo uvedeno kolem 30 inscenací v celkem 112 představeních . Krásná Pindaba byla zařazena mezi 18 představení do hlavního programu festivalu. Dne 3.7. se Krásná Pindaba hrála celkem 4x. Autorem loutek a hlavním muzikantem je žák LDO, absolvent I. stupně Martin Trecha. Dále s loutkami hráli: T. Janečková, A. Kozumplíková, L. Zachar a P. Břečka. 

 

Aktivity LDO ve školním roce 2014/2015

2014

26.-28.9. Středoškolský improslet v Ústí nad Orlicí

30.9. Koncert pro vážku - vystoupení

14.10. Martin Hak – vypravěč příběhů – semináře pro žáky LDO + večerní vystoupení pro veřejnost ( ve spolupráci s dětským oddělením městské knihovny)

21.10. Pohádka Svatojánské noci pro ZŠ a MŠ Kneždub a ZŠ Moravský Písek

1.11. Dušičkový koncert – přednes básní

4.12. Jazzofon – Mikulášská nadílka vystupujícím i divákům

8.12. Dopolední soustředění s moderátory Vánočního programu ZUŠ

14.12. Zájezd do divadla Marta na představení Absolutní štěstí mouchy (hrála v něm naše bývalá žákyně P. Staňková, absolventka 4. ročníku herectví na JAMU)

16. a 17.12. Vánoční program ZUŠ – moderování a vystoupení

30.12. Dopolední soustředění – příprava na konzervatoř – D. Šlosarová

2015

4.1. Tříkrálové koledování - přednes

4.3. Okresní kolo recitační soutěže - Hodonín

13. 3. Poetický večer – pořad LDO ve spolupráci s ostatními obory ZUŠ

24.3. Program k ocenění pedagogů na městském úřadě - přednes

29.3. Pořad Čteme dětem pohádky – ve spolupráci s dětským oddělením městské knihovny

17.4. Taneční podvečer – kýčbola, moderování

18.4. Krajské kolo Dětské scény v Brně - Pohádka Svatojánské noci, nominace na celostátní přehlídku

25.4. Moderování pěveckého večera v Kafé v kině

30.4. Zájezd do divadla ve Zlíně na představení Poslední trik Georgese Méliése - představení divadla Drak z Hradce Králové

3.-4.5. Soustředění na improvizované představení Červené haraburdí

5.5. Májový koncert sborů – přednes

9.5. – 10.5. Soustředění na představení Dýka v seně

25. a 26.5. Program pro MŠ

25.5. Premiéra představení Sluneční pohádky pro veřejnost – O vrbě a kočičkách, O dívce s modrýma očima

28. – 29.5. Soustředění na improvizované představení Červené haraburdí

1.6. Čteme a hrajeme dětem pohádky – v MŠ Tyršova a CZŠ (ve spolupráci s dětským oddělením městské knihovny)

2.6. Premiéra představení Dýka v seně

12.6. Premiéra představení Červené haraburdí aneb Stydíme se po svém

17.6. Zájezd na představení 1. ročníku Konzervatoře Brno, kde v hudebně dramatickém oddělení vystupovala naše bývalá žákyně A. Zalubilová

18.6. ZUŠ FEST – moderování, přednes

 

Aktivity LDO ve školním roce 2013/2014

27. – 29.9. 2013 - IMPROSLET  v Ústí nad Orlicí

9.10. 2013  – KONCERT PRO VÁŽKU

11.10. 2013  - NORWAY.TODAY – představení konzervatoristů - E. Vratislavské a T. Horehledě

2.11.2013 – DUŠIČKOVÝ KONCERT – moderování, přednes básní

27.11. 2013  - JAZZOFON, herecké etudy

14. a 15.12. 2013 – ADVENTNÍ KONCERTY, sborová recitace

16.12. 2013 -  SOUSTŘEDĚNÍ s moderátory Vánočního koncertu ZUŠ

17. a 18. 2013 – VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ, moderování i samostatná vystoupení

27.12. 2013 - dopolední SOUSTŘEDĚNÍ žákyň, které se chtějí hlásit na konzervatoř, na JAMU a DAMU, konzultace s P. Staňkovou, žákyní JAMU

28.2. 2014 -  NA PRKNA, premiéra pořadu - složený z požadavků na přijímací zkoušky

1.3. 2014 -  PŘEHLÍDKA KANDRDÁSEK, přehlídka monologů a dialogů v Brně - postup A. Zalubilové na celostátní přehlídku

12.3. 2014 - RECITAČNÍ SOUTĚŽ v Hodoníně

29. – 30.3.2014 -  SPIELBERK, KRAJSKÉ KOLO WOLKEROVA PROSTĚJOVA, recitace v Brně

2.4. 2014 – KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ V SÓLOVÉM PROJEVU v Brně, postup V. Svitákové na celostátní přehlídku do Uh. Hradiště

15.4. – 16.4. 2014 – SOUSTŘEDĚNÍ LDO,  představení Krásy a rizika Českých drah     

24.4. 2014 - KRAJSKÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE DS , postup P. Břečky na celostátní přehlídku do Svitav

25. – 26. 4. 2014 - SOUSTŘEDĚNÍ LDO,  představení Pohádka Svatojánské noci

1.5. – 2.5. 2014 - SOUSTŘEDĚNÍ LDO,  představení Kuchař Sam a mořské panny

4.5.-5.5. 2014 - SOUSTŘEDĚNÍ LDO,  představení Osmý John a Krvavý koleno

7.5. 2014 -SOUSTŘEDĚNÍ LDO,  představením Kočičí hora

12.5. 2014 -SOUSTŘEDĚNÍ LDO,  představení Princ Bajaja

26.5. 2014 – PROGRAM PRO MŠ, Pohádka Svatojánské noci

27.5 2014 - PROGRAM PRO MŠ, Pohádka Svatojánské noci

27.5. 2014 – PREMIÉRA PRO VEŘEJNOST - Pohádka Svatojánské noci a Princ Bajaja

29.5. 2014 – VYHLÁŠENÍ NÁRODNÍHO KOLA SLOVESNÉ SOUTĚŽE ZUŠ  v Uherském Hradišti,  získání zlatého Pegase za Příběhy infinitivní

30.5. 2014 – NÁRODNÍ KOLO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY ZUŠ V SÓLOVÉM PROJEVU  v Uh. Hradišti, získání stříbrného Pegase za sólový projev V. Svitákové

3.6. 2014 – MALÉ POHÁDKY, vystoupení pro Dětské centrum v rámci Týdne čtení dětem, spolupráce s knihovnou

4.6. 2014 - PREMIÉRA PRO VEŘEJNOST, Kočičí hora a Osmý John 

5.6. 2014 – MALÉ POHÁDKY, vystoupení pro Dětské centrum v rámci Týdne čtení dětem, spolupráce s knihovnou

6.6. 2014 - MALÉ POHÁDKY, vystoupení pro MŠ Hutník v rámci Týdne čtení dětem  

6.6. 2014 - PREMIÉRA PRO VEŘEJNOST,  Kuchař Sam a Krásy a rizika Českých drah

8.6. 2014 -  MALÉ POHÁDKY, vystoupení na Panském dvoře, čtení a hraní pohádek pro veřejnost

13.6. a 14.6. 2014 – DĚTSKÁ SCÉNA ve Svitavách, vystoupení recitátora P. Břečky

19.6. 2014 - ZUŠ FEST, moderování i samostatná vystoupení

přihlášení