ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

Leden

27. 1. Klavírní recitál Marie Brožovičové (v 15.30 hod.)

Únor

6. 2. Koncert pro vážku – charitativní akce (v 17.00 hod.)
10. 2. Odpolední matiné pro kontrabas a klavír (v 16.00 hod.)
27. 2. Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon (od 8.00 do 12.00 hod.)

Březen

1. 3. Páteční poetický večer s mnoha P (v 18.00 hod.)
18. 3. Absolventi kroměřížské konzervatoře hrají klasiku a jazz (v 19.00 hod.)
30. 3. Koncert tří cimbálových muzik - ZUŠ Veselí n. M. a ZUŠ Kvapilova Brno (v 19.00 hod.)

Duben

10. 4. Koncert učitelů (v 19.30 hod.)
17. 4. Koncert Od Bacha po Jacksona – Marco Čaňo – housle (v 19.00 hod.)
28. 4. Koncert cimbálových muzik ZUŠ Veselí n. M. a ZUŠ Skalica (ve 14.00 hod.)

Květen

10. 5. ZUŠ BÁL (od 19.00 do 1.00 hod. v KD)
15. 5. Vernisáž výtvarných prací žáků výtvarného oboru (v 16.45 hod. na Panském dvoře)
15. 5. Vernisáž absolventů výtvarného oboru (v 17.30 hod. v ZUŠ)
15. 5. Výběrový absolventský koncert (v 18.00 hod.)
21. 5. Absolventský koncert hudebního oboru (v 17.00 hod.)
24. 5. Absolventský koncert hudebního oboru (v 18.00 hod.)
26. 5. Tanec pro radost (v 15.00 hod. v kině Morava)
30. 5. Mozartovy děti - Májový koncert sborů s účastí našeho pěveckého sboru (v 19.00 hod. v Bazilice na Starém Brně)
31. 5. ZUŠ OPEN – Na lidovou notu (v 17.30 na Panském dvoře)

Červen

3. 6. Premiérové představení LDO - Penka a čaroděj, O hodné sani a zlé princezně (v 18.00 hod. v sále ZUŠ)
5. 6. Premiérové literárně - hudební vystoupení Písmenka na klávesách (v 18.00 hod. v sále ZUŠ)
3. – 6. 6. Přijímací zkoušky do ZUŠ (od 13.00 do 17.00 hod.)
6. 6. Mozartovy děti - Koncert sólistů s Filharmonií Brno s účastí naší žákyně A. Urbaničové (v 18.00 hod. v Besedním domě v Brně)
10. 6. Premiérové představení nejstarších žáků LDO (absolventské) Ze života (v 18.00 hod. v sále ZUŠ)
12. 6. Absolventský koncert hudebního oboru (v 17.00 hod.)
16. 6. Mozartovy děti - Koncert souborů ZUŠ na náměstí Svobody (naše soubory od 15 do 16 hodin)
16. 6. Mozartovy děti - Slavnostní koncert Filharmonie Brno s mladými Mozarty - 2 žáci naší ZUŠ (v 17.00 v Bobycentru v Brně)
21. 6. ZUŠ FEST (od 15.30 do 21. 30 hod. na prostranství před ZUŠ)