ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VESELÍ NAD MORAVOU

ZVE VŠECHNY DĚTI SE ZÁJMEM O NĚKTERÝ Z UMĚLECKÝCH OBORŮ

K ZÁPISU DO  ZUŠ  PRO ŠKOLNÍ ROK   2018/2019

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

PROBĚHNOU V TÝDNU OD 4. DO 7. (6.) ČERVNA 2018V DOBĚ OD 13 DO 17 HODIN
V PROSTORÁCH ŠKOLY.

 PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE DO TĚCHTO OBORŮ:

  • HUDEBNÍ         4. 6 – 7. 6. (PO – ČT)

(připravit jednoduchou píseň)

  • VÝTVARNÝ 4. 6. – 7. 6. (PO – ČT)

(s sebou domácí výtvarné práce, ne ze ZŠ)

  • TANEČNÍ 4. 6. – 6. 6. (PO – ST)

(s sebou cvičební úbor)

  • LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ         4. 6. – 6. 6. (PO – ST)

(s sebou pohodlný oděv a cvičky)

NA NOVÉ TALENTY SE TĚŠÍ UČITELÉ ZUŠ.

přihlášení